JASSKOR - ANTIGRAF preparat do zabezpieczania elewacji przed niepożądanymi napisami „graffiti”
  (22) 621 30 07

Silikony i impregnaty
ANTIGRAF

preparat do zabezpieczania elewacji
przed niepożądanymi napisami „graffiti”

CHARAKTERYSTYKA

ANTIGRAF jest dwuskładnikowym środkiem przeznaczonym do zabezpieczania elewacji wykonanych z materiałów budowlanych takich jak: granit, marmur naturalny i sztuczny, cegła palona, cegła i płytki klinkierowe - przed niepożądanymi napisami „graffiti.

Stanowi wodną emulsję zawierającą silikony modyfikowane fluoropolimerami, którą należy stosować łącznie ze środkiem Antigraf CL, który jest wodnym roztworem środków sieciujących. Preparat Antigraf oraz katalizator Antigraf CL są środkami w pełni ekologicznymi, nie zawierającymi żadnych substancji szkodliwych dla człowieka i środowiska.
 

  ANTIGRAF - 1000 g

Katalizator:

-zalecana ilość [ części wag. ]

Antigraf CL 340 g
Materiał budowlany: granit, marmur, sztuczny marmur, cegła palona, cegła klinkierowa, płytki klinkierowe
Zużycie Antigraf'u, [m²/kg]
(uzależnione jest od chłonności materiału)
10-16


STOSOWANIE

 

Działanie środka

Po naniesieniu emulsji Antigraf wymieszanej z katalizatorem Antigraf CL, na zabezpieczonych materiałach tworzy się cienka błonka, która uzyskuje swoje pełne właściwości po upływie ok.10 godzin. Elewacja jest wówczas zabezpieczona przed zniszczeniem przez niepożądane napisy „graffiti wykonane farbą (np. w spray'u). Materiały chłonne takie jak; cegła palona i klinkierowa zaleca się wstępnie zabezpieczyć środkiem silikonowym SARSIL® W. Powłoka zabezpieczająca materiał jest trwała i nie ulega zniszczeniu podczas usuwania napisów, a więc nie ma potrzeby ponownego wykonywania zabezpieczenia. Ponadto powierzchnia ta jest paro- i gazoprzepuszczalna, co eliminuje niebezpieczeństwo odspajania warstw powierzchniowych nawet w materiałach o dużym zasoleniu.


Sposób użycia

Antigraf należy wymieszać z katalizatorem Antigraf CL bezpośrednio przed użyciem. Stabilność otrzymanego w ten sposób środka wynosi co najmniej 48 godzin.

Na oczyszczoną i suchą powierzchnię nanieść pędzlem jedną warstwę środka, rozetrzeć zacieki oraz smugi i pozostawić do wyschnięcia. Na materiały o dużej chłonności, które zostały wstępne zaimpregnowane Sarsil-em® W, Antigraf należy nanosić po upływie 8 godzin.

Niepożądane napisy należy usunąć przez wyczyszczenie powierzchni wodą z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych używając szczotki lub w przypadku powierzchni szorstkich i fakturowanych kärchera.

 

ANTIGRAF:

  • jest środkiem w pełni ekologicznym

  • chroni materiał

  • zachowuje własności „oddechowe" podłoża

  • zabezpiecza elewacje na okres min. 5 lat

Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty produkcji

 

Opakowania: 50, 5, 1 L

 

Magazynowanie: preparat Antigraf® oraz katalizator Antigraf CL należy przechowywać w temperaturze od + 5 do + 25 °C.

 

Atest PZH

© copyright Jasskor 2013   |   created by MagicMirror