JASSKOR - DREWNOSIL jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku zabezpieczający drewno przed wilgocią
  (22) 621 30 07

Silikony i impregnaty
DREWNOSIL

CHARAKTERYSTYKA
DREWNOSIL jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku zabezpieczający drewno przed wilgocią.

DANE TECHNICZNE

Wygląd

jednorodna ciecz o barwie słomkowej
-na życzenie klienta możliwe jest barwienie środka na kolor zielony, brązowy, żółto-pomarańczowy

Rozcieńczanie

gotowy do bezpośredniego użycia

Gęstość
w 20°C

 0,88 g/ml

Lepkość w 20°C wg kubka Forda nr 4

11 s

PRZEZNACZENIE
DREWNOSIL przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz obiektów budowlanych oraz wewnątrz pomieszczeń do impregnacji wiązań dachowych, legarów, belek. Jest głęboko penetrującym bardzo skutecznym impregnatem hydrofobowym. Przed impregnacją można dodatkowo zabezpieczyć drewno preparatami owadobójczymi do ochrony drewna ogólnie dostępnymi na rynku. Impregnacja nadaje matowe ( nie lakiernicze) wykończenie drewna .

STOSOWANIE
Przygotowanie podłoża
Drewno przeznaczone do impregnacji musi być suche, czyste, pozbawione powłoki malarskiej lub lakierniczej.

Sposób impregnacji:

Materiał Stosowanie Wydajność

Drewno wewnątrz pomieszczeń, wiązania dachowe, belki, legary

2 warstwy pędzlem lub rozpylaczem
albo 3-minutowe zanurzenie

10 m² z 1kg

Drewno na zewnątrz pomieszczeń bez kontaktu z gruntem

3 warstwy pędzlem lub rozpylaczem albo moczenie przez 10 minut

5 m² z 1kg

Małe elementy w kontakcie z gruntem

moczenie przez co najmniej
1 godzinę

Zużycie uzależnione od
chłonności drewna

Stosując malowanie pędzlem lub rozpylanie nakładać kolejne warstwy po wsiąknięciu w drewno poprzedniej, ale przed jej całkowitym wyschnięciem.
Używać rozpylacza wytwarzającego duże cząstki preparatu ( bez powietrza) i unikać wytwarzania par.
Zaimpregnowana Drewnosilem powierzchnia drewna nie nadaje się do lakierowania i bejcowania.

Magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji.
Opakowania: 200 ,50, 15, 5, 1 L
Uwaga:
Środek szkodliwy dla skóry i oczu. Należy go stosować w miejscach przewiewnych lub intensywnie wietrzonych pomieszczeniach (przy złej wentylacji stosować respiratory dla par organicznych).
Pomieszczenia oddać do użytku po zaniku charakterystycznego zapachu środka .
W czasie prac nosić odzież, rękawice , okulary ochronne, a w przypadku stosowania metody natryskowej również maskę zabezpieczająca drogi oddechowe. Przechowywać z dala od dzieci, żywności ,napojów.
Nie wolno zanieczyszczać kanałów ściekowych, stawów oraz strumieni wodnych. Należy bezwzględnie zapoznać się z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.


Atesty
Atest PZH, HK/B/1449/03/2009

DREWNOSIL:

  • doskonale zabezpiecza przed wilgocią,
  • chroni przed bakteriami, grzybami i pleśniami,
  • po wyschnięciu nie zabarwia drewna,
  • zachowuje własności „oddechowe” materiału,
  • zapobiega sinicy drewna,
  • można nanosić na powierzchnie bejcowane.

Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to ,że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

© copyright Jasskor 2013   |   created by MagicMirror