Wyświetlanie 1–12 z 16 wyników

 • AHYDROSIL® K

  Silikonowy preparat hydrofobowy do impregnacji mineralnych materiałów budowlanych w formie koncentratu. AHYDROSIL® K przeznaczony jest do powierzchniowej impregnacji wodoodpornej cegły silikatowej (niekolorowej), bloczków gipsowych, betonu, tynków cementowo-wapiennych, fug oraz jako dodatek do hydrofobizacji w „masie”. Z powodzeniem stosowany również do impregnacji i ochrony antykorozyjnej: mostowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych, w budownictwie drogowym takich konstrukcji…

 • Sarsil bruk premium

  SARSIL® bruk- PREMIUM Silikonowa emulsja do zabezpieczania olejo- i hydrofobowego kostki brukowej i betonu, jest gotowa do bezpośredniego stosowania emulsja modyfikowanych związków silikonowych w wodzie. doskonale impregnuje powierzchnie nadając jej własności hydrofobowe, zabezpiecza przed zabrudzeniami olejami, tłuszczami, smarami, uszlachetnia powierzchnie, nadaje efekt „mokrej kostki” , penetruje podłoże tworząc warstwę ochronną , odporną na czynniki atmosferyczne…

 • Sarsil Cegła Premium

  Sarsil® Cegła Premium  jest profesjonalnym środkiem silikonowym przeznaczonym do  wewnętrznej jak i zewnętrznej impregnacji m.in. cegieł i płytek ręcznie formowanych, ceramicznych, betonowych, silikatowych, licowych, klinkierowych itp.

 • sarsil FX

  SARSIL® FX jest nowoczesnym impregnatem na bazie związków krzemoorganicznych o doskonałych własnościach ochronnych i szerokim spektrum oddziaływania na impregnowane powierzchnie. Impregnat jest przeznaczony do hydro i oleofobizacji wewnątrz i na zewnątrz różnego rodzaju chłonnych i niskonasiąkliwych materiałów budowlanych: gresu, betonu, glazury, terakoty, klinkieru oraz szlifowanych i polerowanych kamieni naturalnych takich jak: granit, marmur i trawertyn….

 • Sarsil H14/R

  SARSIL® H-14/R jest środkiem przeznaczonym do hydrofobizacji na zewnątrz budynków; murów, tynków cementowo-wapiennych i porowatych materiałów budowlanych takich jak: beton, dachówka ceramiczna, różnego rodzaju cegła, gips, wapień, piaskowiec drobno- i grubo-porowaty, niepolerowany granit i marmur. Polecany do hydrofobizacji budowli przemysłowych, budynków mieszkalnych, inwentarskich, ogrodzeń, tarasów itp. Doskonały do konserwacji obiektów zabytkowych i pomników. Sarsil® H-14/R…

 • sarsil ME-05/g

  SARSIL® ME-05/G Wodna emulsja silikonowa ze środkiem grzybobójczym do zabezpieczania materiałów budowlanych, jest wodną emulsją silikonową z niewielką domieszką rozpuszczalnika oraz dodatkiem powłokowego środka glono i grzybobójczego. zabezpiecza przed grzybami, glonami, porostami, doskonale zabezpiecza hydrofobowo powłoki na wiele lat, równomiernie penetruje podłoże, tworząc warstwę ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele…

 • Sarsil ME-25

  SARSIL® ME-25 Wodna emulsja silikonowa do impregnacji powierzchniowej i uszlachetniania mas tynkarskich, jest wodna emulsja silikonowa z niewielka domieszka rozpuszczalnika.: doskonale zabezpiecza hydrofobowo powłoki na wiele lat, równomiernie penetruje podłoże, tworząc warstwę ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych, zachowuje własności „oddechowe” podłoża, ożywia naturalną barwę materiału, redukuje skłonność…

 • Sarsil® Beton Premium

   Sarsil® Beton Premium jest nowoczesnym środkiem silikonowym przeznaczonym do hydrofobizacji wewnątrz i na zewnątrz powierzchni betonowych typu: beton architektoniczny, galanteria betonowa, kafle cementowe, kostka oraz inne nasiąkliwe  i podatne na brudzenie podłoża.

 • SARSIL® bruk

 • SARSIL® Bruk PREMIUM

  SARSIL ®bruk -PREMIUM jest gotową do bezpośredniego stosowania emulsją modyfikowanych związków silikonowych w wodzie.

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd: bała ciecz, Gęstość w 20°C: ok. 1,0 g/ml, Rozcieńczanie: gotowy do bezpośredniego użycia. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

  PRZEZNACZENIE
  SARSIL®bruk- PREMIUM jest nowoczesnym ekologicznym hydrofobowym preparatem silikonowym o własnościach olejofobowych przeznaczonym głównie do zabezpieczenia nawierzchni wykonanej z kostki brukowej oraz elementów betonowych wokół domu (chodniki, podjazdy garażowe, tarasy itp.) jak również w miejscach typu: stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, parkingi, ciągi piesze i innych narażonych na zabrudzenia. Impregnat silikonowy naniesiony na powierzchnię kostki głęboko i równomiernie penetruje w jej strukturę tworząc trwałą i stabilną ochronę przed nasiąkaniem wodą, zwiększa mrozoodporność, ułatwia usuwanie z powierzchni różnego rodzaju zanieczyszczeń, skutecznie chroni przed plamami z olejów napędowych, tłuszczy jadalnych, syntetycznych i smarów, utrudniając wnikanie tego typu zabrudzeń w strukturę podłoża. Ponadto ożywia kolor kostki brukowej dając efekt tzw. „mokrej kostki”. Zaimpregnowana kostka zachowuje trwałość i estetyczny wygląd na wiele lat.

  STOSOWANIE
  Przygotowanie podłoża Przed przystąpieniem do impregnacji powierzchnię kostki brukowej lub betonowej należy oczyścić z wierzchnich zabrudzeń z wykorzystaniem np. myjki Karcher. Trudne do usunięcia wykwity wapienne należy usunąć preparatem Sarsil®czyścik – bruk. SARSIL®bruk-PREMIUM nanosić na suchą powierzchnię w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30 °C. Należy zadbać, by równomiernie rozprowadzić środek, co pozwoli uzyskać jednakową intensywność wzmocnienia koloru podłoża. Powierzchnia uzyskuje pełne własności hydrofobowe i olejofobowe po ok. 24 godzinach. W tym czasie podłoże należy chronić przed deszczem i zabrudzeniem. Przed zastosowaniem preparatu na kostki brukowe klinkierowe lub z posypką kamienną należy wykonać próbę aplikacyjną.

  Nakładanie:
  Przed użyciem preparat dokładnie wymieszać! Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna . Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

  Wydajność: 1,5 – 3 m ² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności kostki i techniki aplikacji.

 • SARSIL® EKO

  Dyspersyjna farba silikonowo-akrylowa

  CHARAKTERYSTYKA
  SARSIL® EKO jest elewacyjną farbą o wysokiej odporności na wpływy atmosferyczne i wodę. Posiada doskonałą przyczepność do podłoży budowlanych, tworząc dobrze kryjące, gładkie, matowe powłoki ochronne.

  PRZEZNACZENIE
  Farba przeznaczona do stosowania zarówno w nowym budownictwie jak i przy pracach renowacyjnych do nakładania na beton, żelbeton, tynki cementowo-wapienne, polimerowo-cementowe. Doskonała do ochrony i pokrywania wszelkich elewacji na budynkach mieszkalnych, biurowych, przemysłowych oraz zabytkowych i sakralnych.

  WŁAŚCIWOŚCI

  • znakomita odporność na zwilżanie wodą
  • dobra przepuszczalność dla pary wodnej
  • doskonała odporność na warunki atmosferyczne, kredowanie i promieniowanie ultrafioletowe
  • bardzo dobra odporność na ścieranie
  • zredukowana skłonność do zabrudzeń
  • doskonałe krycie
  • odporność na mikroorganizmy (grzyby, pleśnie).

  DANE TECHNICZNE

  Gęstość/g/cm3/: ok. 1,4
  Zawartość subst. stałych: ok.60±3%
  Rozcieńczanie: wodą
  Konsystencja: tiksotropowa
  Stopień połysku: mat
  Barwa: biała i szeroka gama kolorów pastelowych wg wzornika. Istnieje możliwość doboru koloru na życzenie klienta.

  SPOSÓB UŻYCIA

  Przygotowanie podłoża
  Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być jednorodna, sucha, czysta i odtłuszczona, a także pozbawiona starych, luźnych powłok i innych elementów pogarszających przyczepność. W przypadku uszkodzeń lub ubytków podłoże należy naprawić zaprawą typu PCC, a drobne nierówności wyrównać szpachlówką. Świeże tynki i beton mogą być malowane po co najmniej 28 dniach dojrzewania (karbonizacji). Dotyczy to również miejsc naprawianych.

  Nakładanie
  Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub przez natrysk. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie. Pierwszą warstwę gruntującą można wykonać z farby rozcieńczonej przez dodanie max. 10 % wody. Warstwę drugą, nie rozcieńczoną, nakładać po upływie co najmniej 24 godzin. Farba SARSIL® EKO nie może być stosowana przy silnym nasłonecznieniu, przy silnym wietrze, podczas deszczu i na rozgrzane podłoża. Przed zastosowaniem zarówno farba nie rozcieńczona jak i rozcieńczona wodą wymaga dokładnego wymieszania. Narzędzia po użyciu natychmiast wymyć wodą.
  Podczas robót i przez 12 godzin po ich zakończeniu pomalowaną elewację należy chronić przed deszczem i intensywnym nasłonecznieniem. W celu uzyskania wgłębnego efektu hydrofobowego zaleca się wcześniejsze zastosowanie podkładu o nazwie SARSIL® H-14/R.

  Wydajność:
  2,5 do 3 m2/1 kg przy dwukrotnym malowaniu

  Okres gwarancji:
  6 miesięcy od daty produkcji

  Opakowania:
  50, 15, 5, 1L

  Magazynowanie:
  przechowywać w pomieszczeniach chłodnych lecz zabezpieczonych przed mrozem.

  Aprobaty i Atesty:

  Atest PZH, Aprobata Techn. ITB, Aprobata Techn. IBDiM

  Wyróżnienia:

  Międzynarodowe Targi InterRES ’96 w Rzeszowie

  Targi Pomorskie Bydgoszcz 2000

  Międzynarodowe Targi Budownictwa
  i Wyposażenia Kościołów SACROEXPO 2001 w Kielcach

  Nagrody:

  Nagroda JM Rektora Politechniki Białostockiej
  – Targi Forum Budownictwa Białystok 2000

  ZŁOTY KASK 2000 – Polska Izba Przemysłowo-Handlowa

  UWAGI PRODUCENTA
  Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

 • SARSIL® H-14/R

  Silikonowy środek do hydrofobizacji murów i materiałów budowlanych.

  CHARAKTERYSTYKA
  SARSIL® H-14/R jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.
  Kolor: bezbarwna ciecz.
  Rozcieńczanie: nie rozcieńcza się.

  PRZEZNACZENIE
  SARSIL® H-14/R jest środkiem przeznaczonym do hydrofobizacji zewnętrznych powierzchni; murów, tynków cementowo-wapiennych i porowatych materiałów budowlanych takich jak: beton, dachówka ceramiczna, cegła: klinkierowa, silikatowa i wypalana, kostka brukowa, gips, okładziny z piaskowca oraz z nie polerowanego granitu i marmuru. Polecany do hydrofobizacji budowli przemysłowych, budynków mieszkalnych, inwentarskich, ogrodzeń, tarasów itp. Doskonały do konserwacji obiektów zabytkowych i pomników. SARSIL® H-14/R można stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji betonowych, żelbetowych! sprężonych, wymagających ochrony antykorozyjnej.

  STOSOWANIE
  Przygotowanie podłoża
  Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, czysta, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być powierzchniowo suche. Nowe tynki cementowo-wapienne, beton, spoiny w elewacjach kamiennych można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21-28 dni od wykonania tych prac. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni. Hydrofobizację SARSIL®’em H-14/R należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od +5 do +30°C. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby, błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.). W przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową.

  Nakładanie
  Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne” (Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

  Wydajność:
  1,5 – 3,5 m
  2 z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki impregnacji.

  SARSIL® H-14/R:

  • równomiernie penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną o doskonalej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
  • doskonale zabezpiecza hydrofobowa powłoki na wiele lat,
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
  • nie zmienia kolorystyki, natomiast ożywia naturalny kolor materiału,
  • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,
  • zapobiega powstawaniu grzybów i porostów.

  Uwaga:
  Wszystkie prace ze środkiem impregnującym SARSIL® H-14/R należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, o dzież ochronną, nakrycie głowy. Przy stosowaniu metody natryskowej należy używać masek na nos i usta. Przy pracach z SARSIL®’em H-14/R należy zachować ostrożność jak przy rozpuszczalnikach palnych. Zachować ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.

  Magazynowanie:
  Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

  Okres gwarancji:
  24 miesięcy od daty produkcji

  Opakowania:
  200, 50, 5, 1L

  Aprobaty i Atesty:

  • Aprobata Techniczna ITB
  • Aprobata Techniczna IBDiM
  • Atest PZH
  • Badania Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu