Wyświetlanie 13–17 z 17 wyników

 • POLASTOSIL® M-33

  Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji.

  WŁASNOŚCI: POLASTOSIL® M-33

  KRYTERIA WYBORU KAUCZUKU Nazwa wyrobu POLASTOSIL® M-33
  Typ kauczuku Kauczuk Polikondensacyjny
  Krótka charakterystyka kauczuku usieciowanego średnio twardy, o dobrej wytrzymałości na rozciąganie
  RODZAJ FORMY Prosty tak
  Złożony tak
  WŁAŚCIWOŚCI FORMY
  Elastyczność tak
  Wytrzymałość na rozdzieranie nie
  Odporność temperaturowa
  (°C)
  ok. 180
  PRZED USIECIOWANIEM BAZA (część A) Kolor biały
  Ciężar właściwy w 25°C,
  w przybliżeniu
  1,10
  Lepkość
  w 25°C cP,
  w przybliżeniu
  50.000
  PRZED USIECIOWANIEM KATALIZATOR
  (część B)
  Symbol OL-1
  Kolor słomkowy
  Dawka
  cz. wag, ok. (1)
  3
  SIECIOWANIE Czas przydatności w min., minimum (2) 30
  Czas usieciowania w godz., maksimum 24
  PO USIECIOWANIU Twardość w °Sh A ok. 45
  Wytrzymałość na rozciąganie w Mpa ok. 3,5
  Wydłużenie względne w % ok. 130
  Skurcz liniowy w % w przybliżeniu (3) 2

  UWAGI:
  (1) Dawka katalizatora na 100 cz. wag. kauczuku
  (2) Czas, przez który może być stosowana kompozycja kauczukowa, w temp. 23°C
  (3) Po 7 dniach sezonowania w temp. 23°C

  PRZETWARZANIE

  KATALIZA
  Do każdego kauczuku utwardzanego w temperaturze pokojowej przypisany jest katalizator. Kauczuk należy zmieszać z katalizatorem w odpowiednich proporcjach w sposób mechaniczny lub ręczny. Katalizator musi być równomiernie rozprowadzony w całej masie. Od tego zależy jakość wykonanej później formy. Należy często odpowietrzać kompozycję przed jej wylewaniem w celu usunięcia pęcherzyków powietrza zamykanych podczas operacji mieszania składników. W tym celu należy umieścić kompozycję w naczyniu o pojemności ok. 5 razy większej od objętości odpowietrzanej kompozycji i odpowietrzać pod próżnią (od 30 do 60 mm słupa rtęci), tak krótko, jak to możliwe. Będzie to powodować podnoszenie jakości elastomerów (kauczuków).

  REGULACJA LEPKOŚCI
  Pasta kauczukowa może być rozcieńczana poprzez dodanie max do 10% rozcieńczalnika: Polastosilu® M-500 albo Polastosilu® M-200.

  UTWARDZANIE ( SIECIOWANIE )
  Produkty Polastosil® i Gumosil® utwardzają się w temperaturze pokojowej maksymalnie w ciągu 18 do 24 godz. Czas ten może być zmniejszony w przypadku wyrobu Gumosil® AD-1 (do 4 godzin przy 65°C, 1 godziny przy 100°C lub 30 min. przy temperaturze 150°C). Podwyższenie temperatury utwardzania zwiększa skurcz elastomeru.

  Pasty kauczukowe (za wyjątkiem Gumosilu® AD-1) mogą być rozcieńczane poprzez dodanie do 10% rozcieńczalnika: Polastosilu® M-500 albo Polastosilu® M-200.

  ZALECENIA

  PRZYGOTOWANIE MODELU
  Formy z kauczuków silikonowych odtwarzają z oryginału modelu) bardzo dokładnie wszystko, nawet drobne cząsteczki pyłu, dlatego model powinien być absolutnie czysty, pozbawiony pyłu, kurzu i ciał obcych. Polecane do wykonywania form kauczuki wykazują własności antyprzyczepne w stosunku do większości materiałów. Zaleca się jednak pokrywać powierzchnię modelu środkiem antyprzyczepnym np. Polsilformu® 2/30 produkowanym przez nasz Zakład (również w opakowaniach aerozolowych), wazeliną, woskiem, parafiną itp. w celu uniknięcia „przywierania” kauczuku do powierzchni modelu. Należy jednak sprawdzić, czy środek rozdzielający nie niszczy oryginału – modelu.

  MONTOWANIE l ŁĄCZENIE CZĘŚCI WYKONANYCH Z KAUCZUKU
  Części wykonane z tego samego gatunku kauczuki mogą być montowane ze sobą poprzez łączenie ich za pomocą produktu typu Silkit® lub za pomocą tego samego kauczuku. Części formy wykonane z różnych gatunków kauczuków mogą być łączone wyłącznie za pomoce produktu typu Polastosil®AC-4A wytwarzanego przez nasz Zakład.

  DODATKI

  Aby obniżyć twardość można zastosować dodatek Polsil OM-100. Dawkowanie w zależności do uzyskania potrzebnej twardośći. Każde 2 % preparatu Polsil OM-100 obniża twardość o około 1 oSh A.

 • POLASTOSIL® M-56

  Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji.

  WŁASNOŚCI: POLASTOSIL® M-56

  KRYTERIA WYBORU KAUCZUKU Nazwa wyrobu POLASTOSIL® M-56
  Typ kauczuku Kauczuk Polikondensacyjny
  Krótka charakterystyka kauczuku usieciowanego Kauczuk o dużej twardości
  RODZAJ FORMY Prosty tak
  Złożony nie
  WŁAŚCIWOŚCI FORMY
  Elastyczność nie
  Wytrzymałość na rozdzieranie nie
  Odporność temperaturowa
  (°C)
  ok. 180
  PRZED USIECIOWANIEM BAZA (część A) Kolor czerwony
  Ciężar właściwy w 25°C,
  w przybliżeniu
  1,15
  Lepkość
  w 25°C cP,
  w przybliżeniu
  45.000
  PRZED USIECIOWANIEM KATALIZATOR
  (część B)
  Symbol OL-1
  Kolor słomkowy
  Dawka
  cz. wag, ok. (1)
  5
  SIECIOWANIE Czas przydatności w min., minimum (2) 30
  Czas usieciowania w godz., maksimum 24
  PO USIECIOWANIU Twardość w °Sh A ok. 60
  Wytrzymałość na rozciąganie w Mpa ok. 2,0
  Wydłużenie względne w % ok. 100
  Skurcz liniowy w % w przybliżeniu (3) 2


  UWAGI:

  (1) Dawka katalizatora na 100 cz. wag. kauczuku
  (2) Czas, przez który może być stosowana kompozycja kauczukowa, w temp. 23°C
  (3) Po 7 dniach sezonowania w temp. 23°C

  PRZETWARZANIE

  KATALIZA
  Do każdego kauczuku utwardzanego w temperaturze pokojowej przypisany jest katalizator. Kauczuk należy zmieszać z katalizatorem w odpowiednich proporcjach w sposób mechaniczny lub ręczny. Katalizator musi być równomiernie rozprowadzony w całej masie. Od tego zależy jakość wykonanej później formy. Należy często odpowietrzać kompozycję przed jej wylewaniem w celu usunięcia pęcherzyków powietrza zamykanych podczas operacji mieszania składników. W tym celu należy umieścić kompozycję w naczyniu o pojemności ok. 5 razy większej od objętości odpowietrzanej kompozycji i odpowietrzać pod próżnią (od 30 do 60 mm słupa rtęci), tak krótko, jak to możliwe. Będzie to powodować podnoszenie jakości elastomerów (kauczuków).

  REGULACJA LEPKOŚCI                       
  Pasta kauczukowa może być rozcieńczana poprzez dodanie max do 10% rozcieńczalnika: Polastosilu® M-500 albo Polastosilu® M-200.

  UTWARDZANIE ( SIECIOWANIE )
  Produkty Polastosil® i Gumosil® utwardzają się w temperaturze pokojowej maksymalnie w ciągu 18 do 24 godz. Czas ten może być zmniejszony w przypadku wyrobu Gumosil® AD-1 (do 4 godzin przy 65°C, 1 godziny przy 100°C lub 30 min. przy temperaturze 150°C). Podwyższenie temperatury utwardzania zwiększa skurcz elastomeru.

  ZALECENIA

  PRZYGOTOWANIE MODELU
  Formy z kauczuków silikonowych odtwarzają z oryginału modelu) bardzo dokładnie wszystko, nawet drobne cząsteczki pyłu, dlatego model powinien być absolutnie czysty, pozbawiony pyłu, kurzu i ciał obcych. Polecane do wykonywania form kauczuki wykazują własności antyprzyczepne w stosunku do większości materiałów. Zaleca się jednak pokrywać powierzchnię modelu środkiem antyprzyczepnym np. Polsilformu® 2/30 produkowanym przez nasz Zakład (również w opakowaniach aerozolowych), wazeliną, woskiem, parafiną itp. w celu uniknięcia „przywierania” kauczuku do powierzchni modelu. Należy jednak sprawdzić, czy środek rozdzielający nie niszczy oryginału – modelu.

  MONTOWANIE l ŁĄCZENIE CZĘŚCI WYKONANYCH Z KAUCZUKU
  Części wykonane z tego samego gatunku kauczuki mogą być montowane ze sobą poprzez łączenie ich za pomocą produktu typu Silkit® lub za pomocą tego samego kauczuku. Części formy wykonane z różnych gatunków kauczuków mogą być łączone wyłącznie za pomoce produktu typu Polastosil®AC-4A wytwarzanego przez nasz Zakład.

  DODATKI

  Aby obniżyć twardość można zastosować dodatek Polsil OM-100. Dawkowanie w zależności do uzyskania potrzebnej twardośći. Każde 2 % preparatu Polsil OM-100 obniża twardość o około 1 oSh A.

 • POLASTOSIL® M-60

  Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji.

 • POLSIL® OM

  Oleje metylosilikonowe

  Charakterystyka
  Oleje metylosilikonowe POLSIL® OM produkowane są w odmianach różniących się lepkością od 10 do 60 000 cSt. Podstawowe odmiany to POLSIL® OM 100, POLSIL® OM 300, POLSIL® OM 1000, POLSIL® OM 3000. Oleje metylosilikonowe POLSIL® OM wytwarzane są z surowców renomowanych firm: Wacker Chemie i Dow Corning.

  Własności
  Oleje metylosilikonowe POLSIL® OM są ciekłymi polimerami krzemoorganicznymi – bezbarwnymi cieczami o różnej lepkości. Są odporne na niskie i wysokie temperatury, na działanie czynników atmosferycznych oraz wielu czynników chemicznych. Są obojętne fizjologicznie.

  Zastosowanie
  Oleje metylosilikonowe POLSIL® OM mogą być stosowane jako środki zwiększające poślizg powierzchni gumowych i tworzyw sztucznych, jako środki oddzielające w przetwórstwie gumy i tworzyw sztucznych, do hydrofobizacji szkła i ceramiki.

  Opakowania
  Oleje metylosilikonowe POLSIL® OM pakowane są w opakowania metalowe lub z tworzyw sztucznych o pojemności 1,5,30,200,1000 litrów.

  Magazynowanie
  Przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze do 30°C.

  Okres gwarancji:
  24 miesiące od daty produkcji.

  Atest PZH dla oleju:
  POLSIL® OM 50, POLSIL® OM 100,
  POLSIL® OM 300,POLSIL® OM 500,
  POLSIL® OM1000

 • POLSILFORM®

  Silikonowy środek oddzielający do form stosowany w przetwórstwie gumy i tworzyw sztucznych.

  Charakterystyka
  POLSILFORM® jest silikonowym środkiem oddzielającym, stosowanym w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy. Dostarczany w opakowaniach aerozolowych. POLSILFORM® jest bezbarwny, bez zapachu, nie zawiera rozpuszczalnika.

  Własności
  Preparat, po rozpyleniu, wytwarza na powierzchni formy cienką warstwę oleju silikonowego, działającą antyprzyczepnie. Olej silikonowy nie wpływa negatywnie na procesy technologiczne w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy i nie powoduje wad w gotowych wyrobach.

  Zastosowanie
  Polecany jako środek do zabezpieczania przed przyleganiem tworzywa do form w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy. Stosowany jako środek oddzielający od klejów, kitów, mas szpachlowych. Zastępuje talk, wydłuża żywotność form silikonowych.

  Sposób użycia
  Przed użyciem wstrząsnąć, po czym natryskiwać na powierzchnię formy z odległości około 30 cm. Stosownie do potrzeb natryskiwanie powtarzać.
  Uwaga:

  • zawartość opakowania jest skrajnie łatwopalna;
  • nie spryskiwać żaru oraz otwartego ognia;
  • używać w wentylowanych pomieszczeniach;
  • nie potykać, chronić drogi oddechowe, oczy i skórę przed nadmiernym kontaktem.

  Opakowania
  Metalowy pojemnik 400 ml. Opakowanie pod ciśnieniem łatwopalnego gazu (propan-butan).

  Magazynowanie
  Pojemnik pod ciśnieniem. Przechowywać w miejscu dobrze wentylowanym. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła mogących nagrzać pojemnik do temperatury powyżej 50°C. Nic otwierać pojemnika. Nie wrzucać pojemnika, nawet po opróżnieniu, do ognia.

  Okres gwarancji:
  24 miesiące od daty produkcji.

  Atesty PZH:
  POLSILFORM