GUMOSIL®S

Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji.