POLASTOSIL® M-60

Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji.