Sarsil H14/R

Kategoria:

Opis

SARSIL® H-14/R jest środkiem przeznaczonym do hydrofobizacji na zewnątrz budynków;
murów, tynków cementowo-wapiennych i porowatych materiałów budowlanych takich jak: beton, dachówka ceramiczna, różnego rodzaju cegła, gips, wapień, piaskowiec drobno- i grubo-porowaty, niepolerowany granit i marmur. Polecany do hydrofobizacji budowli przemysłowych, budynków mieszkalnych, inwentarskich, ogrodzeń, tarasów itp. Doskonały do konserwacji obiektów zabytkowych i pomników.
Sarsil® H-14/R można stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych, wymagających ochrony antykorozyjnej:

  • Przygotowanie podłoża
  • Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża.
  • Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata i czysta, a zwłaszcza nie zatłuszczona.
  • Podłoże do impregnacji musi być całkowicie suche.
  • Nowe tynki cementowo-wapienne, beton można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21-28 dni od wykonania prac, natomiast spoiny w elewacjach kamiennych po ich całkowitym utwardzeniu.
  • Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni.
  • Hydrofobizacje Sarsilem® H-14/R należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od +5 do +30°C przy względnej wilgotności powietrza do 80%. W przypadku niskochłonnych materiałów (granit, marmur) niewchłoniętą warstwę impregnatu należy usunąć przed jej wyschnięciem.
  • Impregnacje dachówki ceramicznej szkliwionej należy przeprowadzić po wcześniejszym wykonaniu próby.