TOPCAST F60 L10 żywica poliuretanowa

Opis

ZASTOSOWANIA:
Szybkoutwardzalna żywica poliuretanowa. Może być używana zarówno do odlewania części cienkościennych (bez dodatku wypełniacza) jak i do odlewania form i modeli o różnych grubościach (z dodatkiem wypełniaczy).
     BEZ WYPEŁNIACZA:                                                                       Z WYPEŁNIACZEM:
• Szybkoutwardzalny klej do płyt modelowych.                                 • Formy do termoformowania.
• Elementy dekoracyjne.                                                                         • Modele negatywowe.
• Części prototypowe.                                                                              • Modele odlewnicze.
• Modele redukcyjne.                                                                               • Przyrządy montażowe i ustawcze.
• Figurki.                                                                                                     • Części dekoracyjne.
• Modele architektoniczne.                                                                     • Statuetki.

Proporcja mieszania (wagowo) 100/50
Kolor Beżowy
Czas życia w 25oC (225 g) 7 – 8 min
Czas do rozformowania w 25⁰C (próbka o grubości 10 mm) 90 min