Wyświetlanie 85–96 z 123 wyników

 • Sarsil ME-25

  SARSIL® ME-25 Wodna emulsja silikonowa do impregnacji powierzchniowej i uszlachetniania mas tynkarskich, jest wodna emulsja silikonowa z niewielka domieszka rozpuszczalnika.: doskonale zabezpiecza hydrofobowo powłoki na wiele lat, równomiernie penetruje podłoże, tworząc warstwę ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych, zachowuje własności „oddechowe” podłoża, ożywia naturalną barwę materiału, redukuje skłonność…

 • Sarsil® Beton Premium

   Sarsil® Beton Premium jest nowoczesnym środkiem silikonowym przeznaczonym do hydrofobizacji wewnątrz i na zewnątrz powierzchni betonowych typu: beton architektoniczny, galanteria betonowa, kafle cementowe, kostka oraz inne nasiąkliwe  i podatne na brudzenie podłoża.

 • SARSIL® bruk

 • SARSIL® Bruk PREMIUM

  SARSIL ®bruk -PREMIUM jest gotową do bezpośredniego stosowania emulsją modyfikowanych związków silikonowych w wodzie.

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd: bała ciecz, Gęstość w 20°C: ok. 1,0 g/ml, Rozcieńczanie: gotowy do bezpośredniego użycia. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

  PRZEZNACZENIE
  SARSIL®bruk- PREMIUM jest nowoczesnym ekologicznym hydrofobowym preparatem silikonowym o własnościach olejofobowych przeznaczonym głównie do zabezpieczenia nawierzchni wykonanej z kostki brukowej oraz elementów betonowych wokół domu (chodniki, podjazdy garażowe, tarasy itp.) jak również w miejscach typu: stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, parkingi, ciągi piesze i innych narażonych na zabrudzenia. Impregnat silikonowy naniesiony na powierzchnię kostki głęboko i równomiernie penetruje w jej strukturę tworząc trwałą i stabilną ochronę przed nasiąkaniem wodą, zwiększa mrozoodporność, ułatwia usuwanie z powierzchni różnego rodzaju zanieczyszczeń, skutecznie chroni przed plamami z olejów napędowych, tłuszczy jadalnych, syntetycznych i smarów, utrudniając wnikanie tego typu zabrudzeń w strukturę podłoża. Ponadto ożywia kolor kostki brukowej dając efekt tzw. „mokrej kostki”. Zaimpregnowana kostka zachowuje trwałość i estetyczny wygląd na wiele lat.

  STOSOWANIE
  Przygotowanie podłoża Przed przystąpieniem do impregnacji powierzchnię kostki brukowej lub betonowej należy oczyścić z wierzchnich zabrudzeń z wykorzystaniem np. myjki Karcher. Trudne do usunięcia wykwity wapienne należy usunąć preparatem Sarsil®czyścik – bruk. SARSIL®bruk-PREMIUM nanosić na suchą powierzchnię w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30 °C. Należy zadbać, by równomiernie rozprowadzić środek, co pozwoli uzyskać jednakową intensywność wzmocnienia koloru podłoża. Powierzchnia uzyskuje pełne własności hydrofobowe i olejofobowe po ok. 24 godzinach. W tym czasie podłoże należy chronić przed deszczem i zabrudzeniem. Przed zastosowaniem preparatu na kostki brukowe klinkierowe lub z posypką kamienną należy wykonać próbę aplikacyjną.

  Nakładanie:
  Przed użyciem preparat dokładnie wymieszać! Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna . Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

  Wydajność: 1,5 – 3 m ² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności kostki i techniki aplikacji.

 • SARSIL® czyścik

  Preparat do chemicznego usuwania zabrudzeń z dachówki ceramicznej oraz elewacji wykonanych z płytek ceramicznych, cegły klinkierowej i palonej, lastriko, granitu.

 • SARSIL® EKO

  Dyspersyjna farba silikonowo-akrylowa

  CHARAKTERYSTYKA
  SARSIL® EKO jest elewacyjną farbą o wysokiej odporności na wpływy atmosferyczne i wodę. Posiada doskonałą przyczepność do podłoży budowlanych, tworząc dobrze kryjące, gładkie, matowe powłoki ochronne.

  PRZEZNACZENIE
  Farba przeznaczona do stosowania zarówno w nowym budownictwie jak i przy pracach renowacyjnych do nakładania na beton, żelbeton, tynki cementowo-wapienne, polimerowo-cementowe. Doskonała do ochrony i pokrywania wszelkich elewacji na budynkach mieszkalnych, biurowych, przemysłowych oraz zabytkowych i sakralnych.

  WŁAŚCIWOŚCI

  • znakomita odporność na zwilżanie wodą
  • dobra przepuszczalność dla pary wodnej
  • doskonała odporność na warunki atmosferyczne, kredowanie i promieniowanie ultrafioletowe
  • bardzo dobra odporność na ścieranie
  • zredukowana skłonność do zabrudzeń
  • doskonałe krycie
  • odporność na mikroorganizmy (grzyby, pleśnie).

  DANE TECHNICZNE

  Gęstość/g/cm3/: ok. 1,4
  Zawartość subst. stałych: ok.60±3%
  Rozcieńczanie: wodą
  Konsystencja: tiksotropowa
  Stopień połysku: mat
  Barwa: biała i szeroka gama kolorów pastelowych wg wzornika. Istnieje możliwość doboru koloru na życzenie klienta.

  SPOSÓB UŻYCIA

  Przygotowanie podłoża
  Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być jednorodna, sucha, czysta i odtłuszczona, a także pozbawiona starych, luźnych powłok i innych elementów pogarszających przyczepność. W przypadku uszkodzeń lub ubytków podłoże należy naprawić zaprawą typu PCC, a drobne nierówności wyrównać szpachlówką. Świeże tynki i beton mogą być malowane po co najmniej 28 dniach dojrzewania (karbonizacji). Dotyczy to również miejsc naprawianych.

  Nakładanie
  Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub przez natrysk. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie. Pierwszą warstwę gruntującą można wykonać z farby rozcieńczonej przez dodanie max. 10 % wody. Warstwę drugą, nie rozcieńczoną, nakładać po upływie co najmniej 24 godzin. Farba SARSIL® EKO nie może być stosowana przy silnym nasłonecznieniu, przy silnym wietrze, podczas deszczu i na rozgrzane podłoża. Przed zastosowaniem zarówno farba nie rozcieńczona jak i rozcieńczona wodą wymaga dokładnego wymieszania. Narzędzia po użyciu natychmiast wymyć wodą.
  Podczas robót i przez 12 godzin po ich zakończeniu pomalowaną elewację należy chronić przed deszczem i intensywnym nasłonecznieniem. W celu uzyskania wgłębnego efektu hydrofobowego zaleca się wcześniejsze zastosowanie podkładu o nazwie SARSIL® H-14/R.

  Wydajność:
  2,5 do 3 m2/1 kg przy dwukrotnym malowaniu

  Okres gwarancji:
  6 miesięcy od daty produkcji

  Opakowania:
  50, 15, 5, 1L

  Magazynowanie:
  przechowywać w pomieszczeniach chłodnych lecz zabezpieczonych przed mrozem.

  Aprobaty i Atesty:

  Atest PZH, Aprobata Techn. ITB, Aprobata Techn. IBDiM

  Wyróżnienia:

  Międzynarodowe Targi InterRES ’96 w Rzeszowie

  Targi Pomorskie Bydgoszcz 2000

  Międzynarodowe Targi Budownictwa
  i Wyposażenia Kościołów SACROEXPO 2001 w Kielcach

  Nagrody:

  Nagroda JM Rektora Politechniki Białostockiej
  – Targi Forum Budownictwa Białystok 2000

  ZŁOTY KASK 2000 – Polska Izba Przemysłowo-Handlowa

  UWAGI PRODUCENTA
  Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

 • SARSIL® H-14/R

  Silikonowy środek do hydrofobizacji murów i materiałów budowlanych.

  CHARAKTERYSTYKA
  SARSIL® H-14/R jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.
  Kolor: bezbarwna ciecz.
  Rozcieńczanie: nie rozcieńcza się.

  PRZEZNACZENIE
  SARSIL® H-14/R jest środkiem przeznaczonym do hydrofobizacji zewnętrznych powierzchni; murów, tynków cementowo-wapiennych i porowatych materiałów budowlanych takich jak: beton, dachówka ceramiczna, cegła: klinkierowa, silikatowa i wypalana, kostka brukowa, gips, okładziny z piaskowca oraz z nie polerowanego granitu i marmuru. Polecany do hydrofobizacji budowli przemysłowych, budynków mieszkalnych, inwentarskich, ogrodzeń, tarasów itp. Doskonały do konserwacji obiektów zabytkowych i pomników. SARSIL® H-14/R można stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji betonowych, żelbetowych! sprężonych, wymagających ochrony antykorozyjnej.

  STOSOWANIE
  Przygotowanie podłoża
  Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, czysta, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być powierzchniowo suche. Nowe tynki cementowo-wapienne, beton, spoiny w elewacjach kamiennych można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21-28 dni od wykonania tych prac. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni. Hydrofobizację SARSIL®’em H-14/R należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od +5 do +30°C. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby, błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.). W przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową.

  Nakładanie
  Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne” (Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

  Wydajność:
  1,5 – 3,5 m
  2 z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki impregnacji.

  SARSIL® H-14/R:

  • równomiernie penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną o doskonalej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
  • doskonale zabezpiecza hydrofobowa powłoki na wiele lat,
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
  • nie zmienia kolorystyki, natomiast ożywia naturalny kolor materiału,
  • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,
  • zapobiega powstawaniu grzybów i porostów.

  Uwaga:
  Wszystkie prace ze środkiem impregnującym SARSIL® H-14/R należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, o dzież ochronną, nakrycie głowy. Przy stosowaniu metody natryskowej należy używać masek na nos i usta. Przy pracach z SARSIL®’em H-14/R należy zachować ostrożność jak przy rozpuszczalnikach palnych. Zachować ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.

  Magazynowanie:
  Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

  Okres gwarancji:
  24 miesięcy od daty produkcji

  Opakowania:
  200, 50, 5, 1L

  Aprobaty i Atesty:

  • Aprobata Techniczna ITB
  • Aprobata Techniczna IBDiM
  • Atest PZH
  • Badania Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu
 • SARSIL® H-16/S

  SARSIL® H-16/S Silikonowy środek do zabezpieczania elewacji przed wilgocią, glonami i grzybami, jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku z dodatkiem powłokowego środka grzybo i glonobójczego. SARSIL® H-16/S: zabezpiecza przed powstawaniem grzybów, glonów, mchu, pleśni, równomiernie penetruje podłoże, tworząc warstwę ochronna o doskonalej odporności na niszczące działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych, doskonale…

 • SARSIL® Kamień

  PRZEZNACZENIE

  SARSIL® kamień  przeznaczony jest do  hydrofobizacji  kolorowych sztukaterii betonowych barwionych w masie oraz naturalnych kolorowych kamieni elewacyjnych. Charakteryzuje się doskonałą penetracją , nasyca strukturalnie materiał bez uszczelniania go, wpływa jednocześnie na radykalne obniżenie wodochłonności. Zaimpregnowany materiał cechuje znacznie podwyższona mrozoodporność i odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli rozpuszczalnych w wodzie. Doskonale intensyfikuje barwę impregnowanego kamienia.

  STOSOWANIE
  Przygotowanie podłoża.
  Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, oczyszczona z brudu, soli, obcych warstw i porostów, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być powierzchniowo suche. Świeży beton  można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21-28 dni natomiast spoiny w elewacjach kamiennych po ich całkowitym wyschnięciu. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane ( np. szyby, błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.). W przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową.

  Nakładanie
  Prace należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od +5 do +30 ºC. Przy niższej temperaturze efekt hydrofobowy  jest opóźniony. Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo. W zależności od potrzeb biorąc pod uwagę  rodzaj, porowatość, stopień zwietrzenia materiału, impregnację należy wykonać min. dwukrotnie metodą „wilgotne na wilgotne” (Drugą i kolejne warstwy nakładać w zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

  Wydajność:  2-3 m² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki impregnacji.

  SARSIL® kamień :

  • doskonale zabezpiecza hydrofobowo powłoki na wiele lat
  • podwyższa mrozoodporność
  • równomiernie penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża
  • nie zmienia kolorystyki natomiast ożywia naturalny kolor materiału
  • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni
  • zabezpiecza przed powstawaniem grzybów i porostów
 • SARSIL® klinkier

  Silikonowy preparat do impregnacji klinkieru.

  CHARAKTERYSTYKA

  SARSIL® klinkier jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.
  Barwa: słomkowa.
  Rozcieńczanie: nie rozcieńcza się.

   

  PRZEZNACZENIE

  SARSIL® klinkier jest nowoczesnym preparatem silikonowym do impregnacji elementów klinkierowych (cegły, płytek) na elewacjach, ogrodzeniach itp.

   

  STOSOWANIE
  Przygotowanie podłoża

  Powierzchnie przeznaczone do impregnacji należy dokładnie oczyścić wodą. W przypadku trudno usuwalnych zabrudzeń zaleca się użycie środka chemicznego SARSIL® czyścik. Środek ten należy stosować w odpowiednim rozcieńczeniu wodą w proporcjach podanych na etykiecie. SARSIL® klinkier nanosić na suchą powierzchnię w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30 °C. W przypadku impregnacji klinkieru przed jego spoinowaniem, impregnację spoin wykonać po ich całkowitym wyschnięciu. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynku należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane, a więc; okna, drzwi, parapety. W przypadku ich zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną łąkową.

  Nakładanie:
  Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. (Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

  Wydajność: ok. 2,5 m² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji.

   

  SARSIL® klinkier:

  • doskonale impregnuje powierzchnie klinkieru nadając jej własności hydrofobowe,
  • penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
  • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie elewacji pod wpływem opadów atmosferycznych,
  • zwiększa mrozoodporność,
  • uszlachetnia powierzchnię i intensyfikuje barwę,
  • ułatwia czyszczenie klinkieru po wykonaniu spoinowania.

  Uwaga:
  Wszystkie prace ze środkiem SARSIL® klinkier należy wykonywać stosując okulary, rękawice i odzież ochronną.
  Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować maski zabezpieczające drogi oddechowe. Zachować ostrożność jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi oraz przestrzegać ogólnych zasad BHP i innych zawartych na etykiecie.

   

  Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

  Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty produkcji


  Opakowania: 200, 50, 5, 1 L


  Atesty: Atest PZH

 • SARSIL® W

  Silikonowy środek do hydrofobizacji i wzmacniania podłoża.

  CHARAKTERYSTYKA
  SARSIL® W jest dwuskładnikowym roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.
  Kolor: słomkowa ciecz
  Rozcieńczanie: nie rozcieńcza się

  PRZEZNACZENIE
  SARSIL® W przeznaczony jest do wzmacniania i równoczesnej hydrofobizacji tynków cementowo-wapiennych i każdego rodzaju nasiąkliwych, porowatych materiałów stosowanych w budownictwie, głównie; piaskowca, kamienia wapiennego, cegły silikatowej i klinkierowej, dachówki, kostki
  brukowej.

  Doskonały do konserwacji starych, zniszczonych elewacji obiektów zabytkowych i pomników. Środek można stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji betonowych, żelbetonowych i sprężonych wymagających ochrony antykorozyjnej. Charakteryzuje się doskonałą penetracją, nasyca strukturalnie materiał bez uszczelniania go, wpływa jednocześnie na radykalne obniżenie wodochłonności i wzrost odporności mechanicznej. Zaimpregnowany materiał cechuje znacznie podwyższona mrozoodporność i odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli rozpuszczalnych w wodzie.

  STOSOWANIE
  Przygotowanie podłoża
  Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, oczyszczona z brudu, soli, obcych warstw i porostów, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być powierzchniowo suche. Nowe tynki cementowo-wapienne, beton, spoiny w elewacjach kamiennych można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21-28 dni od wykonania tych prac. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby, błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.). W przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową.

  Nakładanie
  Przed przystąpieniem do impregnacji należy do SARSIL-u® W dodać 4% Utwardzacza W (40g + 1000g SARSIL® W) i dokładnie wymieszać. Tak przygotowaną mieszaninę zaleca się zużyć w ciągu 7 dni. Prace należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od +5 do +30 °C. Przy niższej temperaturze efekt hydrofobowy, a zwłaszcza efekt wzmocnienia jest opóźniony. Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo. W zależności od potrzeb biorąc pod uwagę; rodzaj, porowatość, stopień zwietrzenia materiału, impregnację należy wykonać min. dwukrotnie metodą „wilgotne na wilgotne”. (Drugą i kolejne warstwy nakładać w zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

  Wydajność: Ok. 1,5 m2 z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji.
  Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki impregnacji.

  SARSIL® W:

  • wzmacnia i chroni powierzchnie materiału,
  • doskonale zabezpiecza hydrofobowo powłoki na wiele lat,
  • wpływa na wzrost odporności mechanicznej i podwyższa mrozoodporność,
  • równomiernie penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną o doskonalej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża, nie zmienia kolorystyki natomiast ożywia naturalny kolor materiału,
  • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,
  • zabezpiecza przed powstawaniem grzybów i porostów.

  Uwaga:
  Wszystkie prace ze środkiem impregnującym SARSIL® W należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, odzież ochronną, nakrycie głowy. Przy stosowaniu metody natryskowej należy używać masek na nos i usta. Przy pracach z SARSIL’em® W należy zachować ostrożność jak przy rozpuszczalnikach palnych. Zachować ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.

  Magazynowanie:
  Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

  Okres gwarancji:
  12 miesięcy od daty produkcji

  Opakowania:
   200, 50, 5, 1 L

  Aprobaty i Atesty:

  • Aprobata Techniczna IBDiM
  • Atest PZH
  • Badania Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu
 • SARSIL® zmywacz

  Środek do usuwania zabrudzeń z żywic.