SARSIL® W

Silikonowy środek do hydrofobizacji i wzmacniania podłoża.

CHARAKTERYSTYKA
SARSIL® W jest dwuskładnikowym roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.
Kolor: słomkowa ciecz
Rozcieńczanie: nie rozcieńcza się

PRZEZNACZENIE
SARSIL® W przeznaczony jest do wzmacniania i równoczesnej hydrofobizacji tynków cementowo-wapiennych i każdego rodzaju nasiąkliwych, porowatych materiałów stosowanych w budownictwie, głównie; piaskowca, kamienia wapiennego, cegły silikatowej i klinkierowej, dachówki, kostki
brukowej.

Doskonały do konserwacji starych, zniszczonych elewacji obiektów zabytkowych i pomników. Środek można stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji betonowych, żelbetonowych i sprężonych wymagających ochrony antykorozyjnej. Charakteryzuje się doskonałą penetracją, nasyca strukturalnie materiał bez uszczelniania go, wpływa jednocześnie na radykalne obniżenie wodochłonności i wzrost odporności mechanicznej. Zaimpregnowany materiał cechuje znacznie podwyższona mrozoodporność i odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli rozpuszczalnych w wodzie.

STOSOWANIE
Przygotowanie podłoża
Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, oczyszczona z brudu, soli, obcych warstw i porostów, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być powierzchniowo suche. Nowe tynki cementowo-wapienne, beton, spoiny w elewacjach kamiennych można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21-28 dni od wykonania tych prac. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby, błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.). W przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową.

Nakładanie
Przed przystąpieniem do impregnacji należy do SARSIL-u® W dodać 4% Utwardzacza W (40g + 1000g SARSIL® W) i dokładnie wymieszać. Tak przygotowaną mieszaninę zaleca się zużyć w ciągu 7 dni. Prace należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od +5 do +30 °C. Przy niższej temperaturze efekt hydrofobowy, a zwłaszcza efekt wzmocnienia jest opóźniony. Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo. W zależności od potrzeb biorąc pod uwagę; rodzaj, porowatość, stopień zwietrzenia materiału, impregnację należy wykonać min. dwukrotnie metodą „wilgotne na wilgotne”. (Drugą i kolejne warstwy nakładać w zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Wydajność: Ok. 1,5 m2 z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji.
Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki impregnacji.

SARSIL® W:

  • wzmacnia i chroni powierzchnie materiału,
  • doskonale zabezpiecza hydrofobowo powłoki na wiele lat,
  • wpływa na wzrost odporności mechanicznej i podwyższa mrozoodporność,
  • równomiernie penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną o doskonalej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża, nie zmienia kolorystyki natomiast ożywia naturalny kolor materiału,
  • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,
  • zabezpiecza przed powstawaniem grzybów i porostów.

Uwaga:
Wszystkie prace ze środkiem impregnującym SARSIL® W należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, odzież ochronną, nakrycie głowy. Przy stosowaniu metody natryskowej należy używać masek na nos i usta. Przy pracach z SARSIL’em® W należy zachować ostrożność jak przy rozpuszczalnikach palnych. Zachować ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.

Magazynowanie:
Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

Okres gwarancji:
12 miesięcy od daty produkcji

Opakowania:
 200, 50, 5, 1 L

Aprobaty i Atesty:

  • Aprobata Techniczna IBDiM
  • Atest PZH
  • Badania Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu
Kategoria: